Kampania 17 Celów

CSR Consulting

 

Opis Projektu

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji. W roku 2021 odbędzie się V edycja Kampanii pod hasłem 2021: Ambitne Działanie.

Jej zadaniem jest zmobilizowanie firm do podejmowania odważnych i ambitnych zobowiązań, bo tylko takie dają szanse na realizację Agendy 2030.

W tym celu również chcemy uruchomić na portalu zakładkę  Branże, aby firmy mogły nawiązać współpracę branżową. W 2021 przeprowadzimy również kampanię konsumencką mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności Celów Zrównoważonego Rozwoju wśród konsumentów. Podczas Kampanii firmy będą zachęcane do zawiązywania wspólnych inicjatyw. Zorganizowany zostanie szereg wydarzeń.

Podczas V edycji Kampanii zostaną także opublikowane pierwsze wyniki Barometru Wpływu. To zestaw pierwszych wskaźników SDGs dla biznesu, który powstał w ramach III edycji Kampanii we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. W 2021 roku zostaną zebrane pierwszy raz wyniki firm. Ich agregacja pozwoli zwiększyć postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju i stworzyć benchmark dla polskiego rynku. Wyniki zostaną przedstawione w formie publikacji i opatrzone eksperckim komentarzem, wskazując obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

 


Jaki cel przyświeca działaniu?

Naszym celem jest zaangażować jak największą liczbę firm do działania na rzecz Agendy 2030. Naszym celem jest 2000 firm działających w inicjatywach pod parasolem Kampanii 17 Celów do 2030 roku.

Kto i jak może dołączyć do projektu?

Każda firma, która chce działać na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Można się włączyć poprzez:

 

Dlaczego warto dołączyć do projektu?

Realizacja Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest niemożliwa bez aktywnego zaangażowania się firm. Dlatego powstał już szereg inicjatyw biznesowych na rzecz wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przeprowadzone są w szerokim partnerstwie firm i instytucji. Wyzwania, z którymi mierzy się Agenda 2030, mają bowiem taką skalę i poziom złożoności, ze nie da się ich rozwiązać na poziomie jednej organizacji – niezbędne jest partnerstwo na rzecz Celów.

Z drugiej strony firma poprzez zaangażowanie w działania na rzecz Celów jest w stanie szybciej zrealizować swojej wewnętrzne cele. Firmy oprócz samoregulacji muszą dostosować się do wymogów zmieniającego się prawa oraz odpowiedzieć na naciski konsumentów, a nasze inicjatywy są często gotowym rozwiązaniem na te wyzwania.

 

Kto jest beneficjentem?

Beneficjentem Kampanii są przede wszystkim firmy, które angażują się w inicjatywy. Pośrednio również wszyscy beneficjenci konkretnych inicjatyw.

Gdzie można dowiedzieć się więcej i dołączyć?

Więcej informacji: https://kampania17celow.pl/

Kontakt: marta.krawcewicz@csr-consulting.pl

 


 

 

 

Udostępnij!

Podobał Ci się wpis?

Podziel się z innymi i udostępnij go na swoich social mediach

expert
społecznie
odpowiedzialny
Zobacz inne artykuły w tej kategorii
Posadzimy.pl

www.posadzimy.pl

Profesjonalni Kierowcy

www.profesjonalni-kierowcy.pl

Blog Rudzika Remusa

www.rudzik-remus.ug.edu.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna

www.np.ms.gov.pl

Logotyp
Numer telefonu
730-191-192
Adres e-mail
portal@csr.expert