Nieodpłatna Pomoc Prawna

www.np.ms.gov.pl

 

Opis Projektu

 

Projekt polega na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, a także działań z obszaru edukacji prawnej w oparciu o .

Skierowany jest do osób, które ze względu na bariery finansowe nie mogą skorzystać z płatnych usług, a także do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Nieodpłatne poradnictwo świadczone jest w ponad 1500 punktach na terenie całej Polski, w każdym powiecie. Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi na terenie 12 województw -134 punkty.

 


 

Jaki jest cel projektu?

 

Celem projektu jest zapewnienie rzetelnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego oraz podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym poprzez realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

 

 

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

 

Darmowe poradnictwo przysługuje:

-OSOBIE FIZYCZNEJ po podpisaniu w punkcie oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

-OSOBIE FIZYCZNEJ prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, po złożeniu dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis.

Pomoc jest udzielana co do zasady podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc zdalną, poza lokalem punktu lub przy użyciu środków wspomagających komunikację.

 

 

 

Jaką pomoc można uzyskać?

 

Prawnik, radca prawny lub adwokat w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • udzieli informacji o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskaże sposoby rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzi projekt pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformuje o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • poinformuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

 

Doradca w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • po rozpoznaniu problemu udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skieruje do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • poinformuje o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • poinformuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

 

Mediator w ramach nieodpłatnej mediacji:

 • poinformuje o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzi mediację,
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Urozmaicone i ogólnodostępne działania z zakresu edukacji prawnej przyczyniają się do upowszechnienia świadomości o możliwości korzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, a także wpływa na wzrost wiedzy i kultury prawnej (m.in. wyprodukowane przez nasze Stowarzyszenie filmiki edukacyjne udostępnione na portalu Youtube: cyberprzemoc, prawo konsumenckie, mediacje, nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja).

 

 

W jaki sposób można dołączyć do projektu?

Aby skorzystać z darmowej pomocy należy się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić telefonicznie w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (dotyczy dużych miast, na prawach powiatu). W przypadku większości powiatów jest też możliwa całodobowa rejestracja elektroniczna przez stronę: .

 

 

Uwaga! W czasie epidemii samorząd lokalny może podjąć decyzję o udzielaniu świadczeń zdalnie.

 

 

Kiedy i gdzie realizowany jest projekt?

Z nieodpłatnego poradnictwa można korzystać przez cały rok (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Punkty zlokalizowane są w każdym powiecie () – nie obowiązuje rejonizacja.

Aktualnie, ze względu na stan epidemii w większości powiatów świadczenia udzielane są za pomocą środków komunikacji na odległość. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.np.ms.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 


Opracował: Paweł Kwiatkowski

Źródło: www.np.ms.gov.pl

 

Udostępnij!

Podobał Ci się wpis?

Podziel się z innymi i udostępnij go na swoich social mediach

expert
społecznie
odpowiedzialny
Zobacz inne artykuły w tej kategorii
Posadzimy.pl

www.posadzimy.pl

Profesjonalni Kierowcy

www.profesjonalni-kierowcy.pl

Blog Rudzika Remusa

www.rudzik-remus.ug.edu.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna

www.np.ms.gov.pl

Logotyp
Numer telefonu
730-191-192
Adres e-mail
portal@csr.expert