Zdrowe starzenie się pracowników

www.pracanazdrowie.pl

 

Opis Projektu

Założeniem projektu jest zwiększenie motywacji i kompetencji pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i profesjonalistów służby medycyny pracy do realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników w średnich i dużych zakładach pracy. Ukształtowanie wśród pracodawców, menedżerów, specjalistów HR ze średnich i dużych zakładów pracy, profesjonalistów służby medycyny pracy przekonań i postaw sprzyjających wdrażaniu programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników. Nauczenie zasad i metodyk tworzenia, wdrażania i oceny programów zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

 

Starzenie się społeczeństwa to współcześnie jeden z kluczowych problemów nie tylko dla zdrowia publicznego, ale także dla gospodarki państwa. W związku z tym, w wielu dokumentach dotyczących polityki społecznej, wskazuje się potrzebę wydłużania zdolności obywateli do prowadzenia witalnego, samodzielnego, satysfakcjonującego i produktywnego życia (bez ograniczeń wynikających z chorób i innych form dysfunkcji organizmu), w tym zwłaszcza wydłużania zdolności do wykonywania pracy.

 

Analizy  dowodzą, że chociaż co druga firma podejmuje jakąś aktywność w obszarze promocji zdrowia swojego personelu, to tylko 0,7% z nich robi to z chęci przeciwdziałania skutkom starzenia się załogi. Zatem świadomość tego wyzwania jest zupełnie marginalna. Jednocześnie brakuje badań pokazujących, jaki jest stosunek pracodawców/menedżerów nie tylko do ogólnie pojętego zdrowia w firmie, ale też do specyficznego problemu starzenia się.

 

Badania prowadzone w średnich i dużych firmach systematycznie od 1998 r. przez  pokazują, że w obszarze zarządzania kwestiami związanymi ze zdrowiem, nową istotną grupą stali się menedżerowie HR, chociaż z racji swojego wykształcenia, na ogół słabo przygotowaną do zarządzania w tym specyficznym obszarze. Wynika to m.in. z faktu, że w systemach kształcenia menedżerów w naszym kraju brakuje kierunków i przedmiotów dotyczących zarządzania zdrowiem w zakładach pracy, brak jest też podręczników/monografii/poradników i innych materiałów edukacyjnych (np. wizualnych) opisujących modelowe programy zdrowego starzenia się.

 


 

Jaki jest cel projektu?

Promocja aktywnego i zdrowego starzenia, realizowana m.in. poprzez działania edukacyjne, w tym edukację pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.

 

Kto może dołączyć do projektu?

Projekt adresowany jest do zakładów pracy. Zakłady pracy są miejscem, w którym realizować można cele zdrowia publicznego – wdrażać polityki, programy, działania ochraniające i wzmacniające zdrowie pracujących, opóźniające procesy starzenia się pracowników (m.in. aktywizacja i wsparcie dla prowadzenia zdrowego stylu życia, racjonalnego korzystania z opieki medycznej). Takie cele leżą również w interesie pracodawców (np. zmniejszenie absencji i fluktuacji, zwłaszcza doświadczonych i wysoko kwalifikowanych kadr, wzrost produktywności i zaangażowania personelu, poprawa wizerunku firmy etc.). W tym kontekście szczególną rolę pełnią zakłady pracy, zwłaszcza średnie i duże, które często w odróżnieniu od mniejszych firm, posiadają infrastrukturę społeczną najlepszą dla wdrażania programów zarządzania zdrowiem, w tym starzejących się pracowników.

Do udziału w akcji zaproszone są wszystkie firmy, a przede wszystkim takie, które są zainteresowane prowadzeniem i poprawą jakości działań na rzecz zdrowia pracowników, w kontekście zmieniającej się struktury wiekowej kadry firm, starzenia się personelu.

Projektowane zadania adresowane są do dwóch głównych grup o kluczowym znaczeniu dla upowszechnienia w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników. Pierwsza to pracodawcy i menedżerowie zarządzający zakładami pracy – to od nich zależy strategiczna decyzja o zaangażowaniu się firmy w takie działania.

Drugą grupą są profesjonaliści zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w zakładach pracy – aktualnie to głównie w ich kompetencjach lokują się kwestie operacyjnego zarządzania sprawami szeroko pojmowanego zdrowia w firmach, oni też często są kadrą wykonawczą wielu działań prozdrowotnych realizowanych w firmach.

 

Dlaczego warto dołączyć do projektu?

Korzyści płynących z wdrażania programów zarządzania zdrowiem w firmach to:

-Poprawa zdrowia personelu

-Wzrost produktywności

-Oszczędności kapitałowe

-Efekty wizerunkowe

-Wzmocnienie morale

-Identyfikacja pracowników z firmą

-Wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

 

W jaki sposób można dołączyć do projektu?

Do projektu można dołączyć przez formularz aplikacyjny na stronie www.pracanazdrowie.pl

 

Kiedy i gdzie realizowany jest projekt?

Nowa edycja projektu jest w trakcie tworzenia – poinformujemy Państwa, gdy zostanie uruchomiona.

 

  • Dowiedz się więcej o Projekcie www.pracanazdrowie.pl

 


Opracował: Paweł Kwiatkowski

Źródło: www.pracanazdrowie.pl, Grafika: https://pl.freepik.com

 

Udostępnij!

Podobał Ci się wpis?

Podziel się z innymi i udostępnij go na swoich social mediach

expert
społecznie
odpowiedzialny
Zobacz inne artykuły w tej kategorii
Posadzimy.pl

www.posadzimy.pl

Profesjonalni Kierowcy

www.profesjonalni-kierowcy.pl

Blog Rudzika Remusa

www.rudzik-remus.ug.edu.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna

www.np.ms.gov.pl

Logotyp
Numer telefonu
730-191-192
Adres e-mail
portal@csr.expert