Akcje CSR

Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii.

Poniżej znajdziesz przykłady praktycznych działań, podejmowanych przez społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa. Mają one formę wywiadów, zawierających pytania dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów konkretnych akcji CSR. Jeżeli chcesz prowadzić działania mające na celu wspieranie społeczności lokalnej lub ekologii, to te publikacje mogą okazać się dla Ciebie wartościową inspiracją!

1 2 3 4 ... 7

Jesteś firmą odpowiedzialną społecznie?

Dołącz do portalu!
Megafon
Polecane publikacje
Logotyp
Numer telefonu
730-191-192
Adres e-mail
portal@csr.expert