Jakie są nowe cele zrównoważonego rozwoju?

Nigdy wcześniej światowi przywódcy nie zobowiązali się do wspólnego działania i podejmowania wspólnych wysiłków w ramach tak szerokiej i powszechnej agendy

 

 

Szefowie państw i rządów oraz wysocy przedstawiciele, zgromadzeni w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniach od 25 do 27 września 2015 r.,  podjęli  decyzję w sprawie nowych, globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Nowe cele i zadania weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i wyznaczają kierunek decyzji podejmowanych w ciągu najbliższych 15 lat we wszystkich krajach, a także na poziomie regionalnym i globalnym, biorąc pod uwagę różne realia krajowe, możliwości i poziomy rozwoju, z poszanowaniem krajowych zasad i priorytetów.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 

 • Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
 • Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
 • Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 • Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
 • Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
 • Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
 • Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
 • Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 • Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 • Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
 • Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
 • Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom*
 • Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
 • Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
 • Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
 • Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

 


Źródło: Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. / Grafika: Business vector created by katemangostar

Udostępnij!

Podobał Ci się wpis?

Podziel się z innymi i udostępnij go na swoich social mediach

expert
społecznie
odpowiedzialny
Zobacz inne artykuły w tej kategorii
Ile dobrego możesz zrobić podejmując świadome decyzje zakupowe?

ta pozornie prosta czynność może również przynosić wiele dobrego dla innych

CSR w Twoim sklepie – nie potrzebujesz wielkiego budżetu

Zdarza się, że małe oraz średnie przedsiębiorstwa rezygnują z realizacji działań CSR, bojąc się o zbyt duże koszty takich akcji. Należy pamiętać, że duże znaczenie mają również działania przeprowadzane na mniejszą skalę, nie obciążające w znacznym stopniu budżetu małych czy średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma pomysłami na wprowadzenie CSR do swojego sklepu.

Grywalizacja – czym jest? Dlaczego warto wprowadzić ją do firmy?

Grywalizacja, czyli jak odrobina zabawy może polepszyć wyniki Twojego zespołu.

Źródła finansowania organizacji pozarządowych

Istnieje wiele źródeł finansowania organizacji pozarządowych – poznajmy najważniejsze z nich i dowiedzmy się, które z nich cieszą się w Polsce największą popularnością.

Logotyp
Numer telefonu
730-191-192
Adres e-mail
portal@csr.expert