Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego i dlaczego jest tak ważna?

Dla wielu z nas nasz ślad ekologiczny na Ziemi jest większy, niż byśmy chcieli. Po części wynika to z infrastruktury i usług społeczeństwa, którego jesteśmy częścią. Jest jednak wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby zmienić kurs.

 

Jak wskazuje Global Footprint Network:”Ludzie zużywają tyle zasobów ekologicznych, jakby żyli na 1,6 Ziemi. Ślad ekologiczny to jedyna miara, która porównuje zapotrzebowanie osób, rządów i przedsiębiorstw ze zdolnością Ziemi do odnowy biologicznej.”

 

Gospodarka obiegu zamkniętego to odpowiedź na niepokojącą dysproporcję, jaka zachodzi pomiędzy zużywaniem zasobów przez ludzkość a ograniczoną zdolnością do odnawiania tych zasobów przez naszą planetę. Gospodarka obiegu zamkniętego to odpowiedź na niepokojącą dysproporcję, jaka zachodzi pomiędzy zużywaniem zasobów przez ludzkość a ograniczoną zdolnością do odnawiania tych zasobów przez naszą planetę.

 

Model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) można porównać do procesów biologicznych naszej planety, gdzie odpad jednego procesu staje surowcem dla innych procesów – i tak aż do zamknięcia cyklu. Analogicznie, założeniem modelu GOZ jest zmiana systemu gospodarczego na świecie w taki sposób, by – przy zachowaniu warunku wydajności – spełnione były następujące podstawowe założenia:

 

  • wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów była maksymalizowana lub
  • ilość wytwarzanych odpadów była minimalizowana, a powstające odpady były zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposobyodzysku, unieszkodliwienie).

 

Jak czytamy w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów pn. „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”: w podejściu GOZ, jeżeli odpady już powstaną, powinny być traktowane jako surowce wtórne i być wykorzystane do ponownej produkcji. Mają temu służyć mechanizmy na wcześniejszych etapach cyklu życia. Podejście GOZ nierozerwalnie wiąże się z rozwojem innowacyjności, tworzeniem nowych modeli biznesowych i zwiększaniem świadomości środowiskowej społeczeństwa, co w efekcie przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w stosunku do naszych partnerów z innych części Europy i świata.

 

Kluczowym elementem dla modelu GOZ jest ustanowienie zasad zrównoważoności dla wszystkich produktów, w tym w pierwszej kolejności produktów o dużym oddziaływaniu na środowisko. Ponadto planowane są również działania skierowane do konsumentów, aby zwiększyć również ich rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

Oczywistym jest, że w pewnych cyklach odpady nadal będą powstawać, co sprawia że zamknięty cykl może wydawać się modelem zbyt idealnym. Jego założeniem jest znajdywanie takich powiązań, w których to co dla jednego przedsiębiorstwa jest odpadem, dla innego jest wartościowym surowcem i wytwarzanie w ten sposób między nimi pętli, co niestety nie zawsze jest możliwe. Nie mniej jednak właśnie model gospodarki obiegu zamkniętego jest obecnie największą nadzieją i jednocześnie najbardziej trafną odpowiedzią na walkę z katastrofą klimatyczną, która nas czeka jeżeli nie zdecydujemy się na poważne zmiany.

 

Ślad ekologiczny ludzkości jest teraz 60% większy niż to, co potrafią odnowić ekosystemy na świecie. Te wymagania obejmują żywność, drewno, włókna, grunty do użytku miejskiego i zdolność wchłaniania nadmiar CO2 ze spalania paliw kopalnych.

 

Sprawdź swój ślad i zobacz co możesz zrobić, by zadbać o naszą planetę:

-> https://www.footprintcalculator.org

 

 

 

 


Źródło: https://gozwpraktyce.pl/czym-jest-goz //https://www.footprintcalculator.org // dok. mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym // Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów// Grafika: https://pl.freepik.com

Opracowała: Martyna Mikołajska

Udostępnij!

Podobał Ci się wpis?

Podziel się z innymi i udostępnij go na swoich social mediach

expert
społecznie
odpowiedzialny
Zobacz inne artykuły w tej kategorii
Ile dobrego możesz zrobić podejmując świadome decyzje zakupowe?

ta pozornie prosta czynność może również przynosić wiele dobrego dla innych

CSR w Twoim sklepie – nie potrzebujesz wielkiego budżetu

Zdarza się, że małe oraz średnie przedsiębiorstwa rezygnują z realizacji działań CSR, bojąc się o zbyt duże koszty takich akcji. Należy pamiętać, że duże znaczenie mają również działania przeprowadzane na mniejszą skalę, nie obciążające w znacznym stopniu budżetu małych czy średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma pomysłami na wprowadzenie CSR do swojego sklepu.

Grywalizacja – czym jest? Dlaczego warto wprowadzić ją do firmy?

Grywalizacja, czyli jak odrobina zabawy może polepszyć wyniki Twojego zespołu.

Źródła finansowania organizacji pozarządowych

Istnieje wiele źródeł finansowania organizacji pozarządowych – poznajmy najważniejsze z nich i dowiedzmy się, które z nich cieszą się w Polsce największą popularnością.

Logotyp
Numer telefonu
730-191-192
Adres e-mail
portal@csr.expert