Czy można odliczyć VAT z tytułu wydatków poniesionych na działalność CSR?

 

Wydatki na działalność społecznie użyteczną to nie tylko podatkowe koszty, ale i możliwość potrącenia podatku naliczonego – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt I FSK 1024/17.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach realizacji strategii marketingowej zamierza promować działalność społecznie odpowiedzialną.  Spółka stanęła na stanowisku, że chodzi w tym przypadku o koszty ogólne prowadzenia działalności opodatkowanej, bez ponoszenia których działalność gospodarcza podatnika byłaby utrudniona, bądź mniej efektywna czy też w niektórych przypadkach niemożliwa wobec czego ma prawo do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług.  Zdania tego jednak nie podzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, co skutkowało wniesieniem kasacji do NSA.

W ocenie NSA nie budzi wątpliwości, że prawo do odliczenia zostaje również przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub większą liczbą transakcji objętych podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty usług lub dostaw towarów należą do jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te zachowują bowiem bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika (vide wyroki TSUE z 8 czerwca 2000 r., sprawie C- 98/98 (…) i z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 (…)).

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i TSUE przyjmuje się, że budowa wizerunku, w sferze działalności typowego przedsiębiorcy jest zaliczana do kosztów ogólnych prowadzonej działalności gospodarczej, które to koszty, choć niezwiązane bezpośrednio z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi, generują prawo do odliczenia VAT (vide wyroki NSA z 28 czerwca 2016 r. sygn. akt I FSK 59/15, z 13 czerwca 2018 r. sygn. akt I FSK 1420/16, wyrok TSUE C- 126/14, (…)). Koszty te mogą być bowiem kwalifikowane jako koszty o charakterze marketingowym.

 


Źródło: Legalis nr 2232625 / Grafika: Business vector created by rawpixel.com

Udostępnij!

Podobał Ci się wpis?

Podziel się z innymi i udostępnij go na swoich social mediach

expert
społecznie
odpowiedzialny
Zobacz inne artykuły w tej kategorii
Ile dobrego możesz zrobić podejmując świadome decyzje zakupowe?

ta pozornie prosta czynność może również przynosić wiele dobrego dla innych

CSR w Twoim sklepie – nie potrzebujesz wielkiego budżetu

Zdarza się, że małe oraz średnie przedsiębiorstwa rezygnują z realizacji działań CSR, bojąc się o zbyt duże koszty takich akcji. Należy pamiętać, że duże znaczenie mają również działania przeprowadzane na mniejszą skalę, nie obciążające w znacznym stopniu budżetu małych czy średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma pomysłami na wprowadzenie CSR do swojego sklepu.

Grywalizacja – czym jest? Dlaczego warto wprowadzić ją do firmy?

Grywalizacja, czyli jak odrobina zabawy może polepszyć wyniki Twojego zespołu.

Źródła finansowania organizacji pozarządowych

Istnieje wiele źródeł finansowania organizacji pozarządowych – poznajmy najważniejsze z nich i dowiedzmy się, które z nich cieszą się w Polsce największą popularnością.

Logotyp
Numer telefonu
730-191-192
Adres e-mail
portal@csr.expert