Wolontariat pracowniczy w czasach (po)pandemii

 

Wolontariat pracowniczy jest popularną praktyką firm odpowiedzialnych społecznie. Popularność ta wynika ze skali efektów, jakie wolontariat przynosi wszystkim zaangażowanym stronom: beneficjentom, organizującym go firmom, współpracującym z nimi organizacjom (np. NGO-som) oraz samym pracownikom-wolontariuszom.

 

Chociaż zdarza się, że organizacji wolontariatu przypisuje się intencje PR-owe, w rzeczywistości nie ma w nim ostentacji, a wśród najważniejszych rezultatów udziału pracowników w wolontariacie znajduje się podniesienie dobrostanu samych wolontariuszy.

 

O różnorodnych efektach wolontariatu z perspektywy pracownika-wolontariusza można długo opowiadać. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się podniesienie poczucia sensowności wykonywanej pracy, poprawa relacji i komunikacji ze współpracownikami, silniejsze przywiązanie do firmy. W tym artykule skupię się na efektach i cechach wolontariatu, które nabierają szczególnego znaczenia obecnie, tzn. w okresie pandemii i po jej wygaśnięciu. Z uwagi na rewolucyjne zmiany, jakie pandemia wprowadziła w sposobie wykonywania pracy na wielu stanowiskach, dobrostan pracowników w tych nowych warunkach wymaga troski większej niż dotychczas. Należy przypuszczać, że także po pandemii wiele ze sposobów pracy, które w przyspieszonym tempie zostały wdrożone w firmach, upowszechni się i zostanie na trwałe. Dotyczy to przede wszystkim większego niż przedtem udziału pracy zdalnej i ograniczenia interakcji społecznych. Jak w ten nowy krajobraz wpisze się wolontariat pracowniczy?

Kierowany przeze mnie zespół z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zrealizował duży projekt badawczy na temat wolontariatu pracowniczego, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2017/25/B/HS4/01113). Badania prowadzone były w przedsiębiorstwach szczególnie aktywnych, jeśli chodzi o organizację wolontariatu pracowniczego w Polsce, w tym w Provident Polska, Citi Handlowym, Orange Polska, Grupie Żywiec, ING Banku Śląskim i in. Uzyskane przez nas wyniki wskazują na kilka aspektów, za sprawą których wolontariat może stanowić doskonałe narzędzie nie tylko CSR-owe, ale także HR-owe. Poniżej kilka wynikających z naszych badań propozycji tego, co może zaoferować wolontariat pracowniczy w czasach pandemii i po niej. 

 

  • Praca na rzecz lokalnej społeczności

Wolontariat pracowniczy przynosi tym lepsze efekty (satysfakcję, poczucie sensu, zaangażowanie) im bardziej praca jest realizowana na rzecz beneficjentów, którzy znajdują się w najbliższym otoczeniu pracowników. W wielu programach wolontariatu pracownicy mają swobodę wyboru beneficjentów, na rzecz których pracują. Są to np. szkoły, szpitale, schroniska dla zwierząt, ośrodki pomocy itp. funkcjonujące w ich społeczności lokalnej. Z jednej strony, wiele instytucji tego rodzaju znalazło się obecnie w trudnej sytuacji, potrzebując pomocy większej niż zwykle. Z drugiej strony, wiele prac, które należy wykonać na ich rzecz odbywa się na otwartych przestrzeniach, bowiem są to m.in. prace typowo remontowe. Pomoc beneficjentom wywodzącym się ze społeczności lokalnej daje silniejsze poczucie sensu, a prace remontowe stają się doskonałym narzędziem team-buildingowym dla samych wolontariuszy. 

 

  • Dobrostan dzięki kondycji fizycznej  

Jednym z rozwiązań, które szczególnie trafnie odpowiadają na potrzeby czasów pandemii, jest wolontariat realizowany poprzez uprawianie sportu. Pandemia zamknęła nas w domach, znacząco obniżając aktywność fizyczną, co już teraz niekorzystnie odbija się na naszym zdrowiu. Wolontariat poprzez uprawianie sportu przybiera np. postać zachęcania pracowników do biegania, spacerowania lub innych form ruchu, poprzez które zbierane są pieniądze na określone cele. Dzięki nowoczesnym urządzeniom, np. aplikacjom w smartfonach, takie aktywności mogą być realizowane indywidualnie (co jest ważne w obliczu pandemii). Zyskują beneficjenci zbiórek, ale także sami pracownicy.

 

  • Współpraca z NGO

W realizacji wolontariatu pracowniczego niejednokrotnie zawiązywane są relacje między firmą a organizacją pozarządową. Badania pokazują, że relacje te są źródłem tworzenia wartości, zarówno z perspektywy firmy (np. wzmocnienia wizerunkowego), jak i z perspektywy indywidualnej, tj. pracowników-wolontariuszy. W tym drugim przypadku wzmacnia się poczucie pracowników, że pracują dla firmy wspierającej organizacje realizujące ważne cele społeczne (NGO-sy). Wzbogacają się także indywidualne kompetencje pracowników za sprawą współpracy z pracownikami tych organizacji. Z perspektywy NGO, tym co wolontariusze wnoszą do współpracy z nimi, są także kompetencje – takie, których często brakuje społecznikom działającym w NGO-sach. Oferowanie kompetencji przez wolontariuszy, jest możliwe także w zdalnych formach pracy. Oznacza to, że e-wolontariat realizowany jako kompetencyjne wsparcie NGO-sów ma potencjał przyniesienia efektów równych wolontariatowi stacjonarnemu.

 

  • Pozytywne relacje w pracy

Praca zdalna i potrzeba zachowania dystansu społecznego uświadomiła chyba nam wszystkim, jak cennym zasobem są relacje interpersonalne zawiązywane w pracy. Pierwsze obserwacje i analizy pracy zdalnej w czasie pandemii wskazują, że pojawiło się przeciążenie spotkaniami online, których liczba i tempo powodują, że tym bardziej ograniczony zostaje wymiar interpersonalny kontaktów między pracownikami (ograniczony już samą wirtualnością formy). Wolontariat jest sposobem na odzyskanie tego wymiaru. Budowanie pozytywnych relacji, poznawanie się lepiej (z innej strony, niż ta prezentowana w pracy) i łatwiejsza komunikacja później w czasie wykonywania obowiązków służbowych – to jedne z najistotniejszych efektów wspólnego realizowania projektów wolontariackich. Wolontariat na świeżym powietrzu, ale także e-wolontariat pozwolą oderwać się od codziennych obowiązków, zrobić coś razem i w ten sposób wzbogacić swoje codzienne interakcje z innymi ludźmi.

 

Opisane kierunki działań nie wyczerpują potencjału, jaki tkwi w wolontariacie pracowniczym, jeśli chodzi o rozwój osobisty pracowników-wolontariuszy, wzmacnianie pozytywnych relacji z firmą i współpracownikami, a przede wszystkim realizowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wolontariat jest szansą na oderwanie się od rutynowych obowiązków i zrobienie czegoś przynoszącego poczucie głębszego sensu, co nabiera szczególnego znaczenia w okresie pandemii. 

 

 


Autor: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Udostępnij!

Podobał Ci się wpis?

Podziel się z innymi i udostępnij go na swoich social mediach

expert
społecznie
odpowiedzialny
Zobacz inne artykuły w tej kategorii
Ile dobrego możesz zrobić podejmując świadome decyzje zakupowe?

ta pozornie prosta czynność może również przynosić wiele dobrego dla innych

CSR w Twoim sklepie – nie potrzebujesz wielkiego budżetu

Zdarza się, że małe oraz średnie przedsiębiorstwa rezygnują z realizacji działań CSR, bojąc się o zbyt duże koszty takich akcji. Należy pamiętać, że duże znaczenie mają również działania przeprowadzane na mniejszą skalę, nie obciążające w znacznym stopniu budżetu małych czy średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma pomysłami na wprowadzenie CSR do swojego sklepu.

Grywalizacja – czym jest? Dlaczego warto wprowadzić ją do firmy?

Grywalizacja, czyli jak odrobina zabawy może polepszyć wyniki Twojego zespołu.

Źródła finansowania organizacji pozarządowych

Istnieje wiele źródeł finansowania organizacji pozarządowych – poznajmy najważniejsze z nich i dowiedzmy się, które z nich cieszą się w Polsce największą popularnością.

Logotyp
Numer telefonu
730-191-192
Adres e-mail
portal@csr.expert